Musisz zawsze znać dane osobowe uczestników postępowań

Nie możesz prowadzić spraw egzekucyjnych bez znajomości danych osobowych stron. Ponadto poznanie prawidłowych informacji o dłużniku - które może stanowić klucz do skutecznej egzekucji - często jest utrudnione. Nawet po uzyskaniu danych bywają one nieaktualne lub błędne, co prowadzi do nieskutecznych czynności w sprawie i licznych problemów. W ten sposób trudności w pozyskiwaniu danych osobowych wpływają na przedłużanie się i obniżoną efektywność postępowań egzekucyjnych w Twojej Kancelarii komorniczej. Skończ raz na zawsze z problemem braku informacji o dłużnikach dzięki modułowi pl.ID!

pl.ID

Moduł pl.ID pozwala na natychmiastowe poznanie kompletnych i najbardziej aktualnych informacji o każdej osobie!

Moduł pl.ID przyspiesza pracę w Twojej Kancelarii komorniczej i zwiększa poprawność informacji w sprawach. To kompleksowe rozwiązanie, które ma istotne przełożenie na efektywność egzekucji w Kancelariach komorniczych - Komornicy sądowi korzystający z pl.ID zawsze mają najlepsze informacje o dłużnikach, co pozwala im działać dokładnie i szybko. Dzięki modułowi pl.ID możesz wyszukiwać osoby po numerze PESEL a w odpowiedzi otrzymasz kompletne dane osobowe posiadacza wyszukanego numeru. Nie posiadasz numeru PESEL danej osoby? Nic prostszego! Moduł pl.ID pozwala na wyszukiwanie numerów PESEL na podstawie cząstkowych danych osobowych. Nie pozwól na dalsze opóźnienia i nieścisłości w Twoich sprawach - dołącz do najskuteczniejszych i korzystaj z modułu pl.ID!

PESEL

Poznaj wszystkie informacje o dłużniku na podstawie jego numeru PESEL

Dzięki modułowi pl.ID uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji osobowych zawartych w rejestrze PESEL. Z modułem pl.ID, PESEL to Twój klucz do pełnej wiedzy o dłużniku. Znajduj potrzebne Ci informacje z łatwością i miej zawsze kompletne dane w sprawach.

Pesel

Sprawdź numer PESEL dłużnika na podstawie wybranych danych osobowych

Jeżeli nie znasz numeru PESEL dłużnika, moduł pl.ID umożliwi Ci jego poznanie - wystarczy, że wyszukasz numer PESEL na podstawie znanych Ci informacji o dłużniku! Następnie możesz uzyskać brakujące dane osobowe dłużnika z wykorzystaniem odnalezionego numeru PESEL - to takie proste! Z modułem pl.ID posiądziesz kompletną wiedzę o każdej z osób przy minimalnym zaangażowaniu sił i czasu.

PESEL

Informacje o dłużniku pobrane z rejestru PESEL automatycznie zapisują się do sprawy

Moduł pl.ID automatycznie przypisuje odnalezione informacje do danych o osobie zapisanych w programach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT. Skuteczne pobranie informacji zostanie odnotowane przez aplikację komorniczą jako czynność obca. Dzięki modułowi możesz natychmiastowo uzyskać wszystkie niezbędne informacje o dłużnikach i przetwarzać je w Twojej aplikacji komorniczej bez konieczności przepisywania - to szybki i pewny sposób na prowadzenie spraw.

Pesel

Pobieraj informacje szybko i zgodnie z wymogami Ministerstwa

Utwórz zapytanie do pl.ID w Twoim systemie Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT. Jednym zapytaniem możesz objąć wiele osób w różnych sprawach. Przenieś zapytanie na komputer, gdzie zainstalowano aplikację do komunikacji i wyślij je przez tę aplikację do systemu pl.ID. W odpowiedzi system pl.ID odeśle Ci plik z odpowiedzią. Przenieś ten plik na komputer z zainstalowanym systemem Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT i wgraj odpowiedź do systemu. Dane otrzymane z pl.ID automatycznie przyspiszą się do sprawy a zaakceptowane przez Ciebie, skuteczne pobranie informacji zostanie odnotowane jako czynność obca. Moduł pl.ID odpowiada wymogom prawa prowadząc automatyczny rejestr wszystkich wysyłanych zapytań. Dzięki modułowi pl.ID możesz szybko pozyskiwać potrzebne informacje w całkowitej zgodzie z wymogami stawianymi przez Ministerstwo Cyfryzacji!

Uzyskuj informacje natychmiastowo

Uzyskuj informacje natychmiastowo

Nie czekaj tygodniami na potrzebne Ci informacje o dłużniku. Dzięki modułowi pl.ID masz stały dostęp do wszystkich potrzebnych Ci informacji o stronach.

Wiedz wszystko, co ważne

Wiedz wszystko, co ważne

Momentalnie poznawaj adresy dłużników, imiona ich rodziców i pozostałe, niezbędne informacje. Uzyskaj dane od ręki i od razu przejdź do czynności w sprawie!

Nie przejmuj się wdrożeniem

Nie przejmuj się wdrożeniem

Pomiędzy Tobą i korzyściami płynącymi z zastosowania systemu pl.ID nie stoi już mur formalności związanych z uzyskaniem zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Specjalista Currendy przeprowadzi wdrożenie w Twojej Kancelarii komorniczej i zrealizuje za Ciebie wymogi formalne i czynności techniczne!

Oszczędność czasu i pieniędzy

Oszczędzaj czas i pieniądze

Natychmiast uzyskuj informacje niezbędne dla prowadzenia kolejnych czynności egzekucyjnych, co zwiększy wydajność wszystkich pracowników w Twojej Kancelarii i skróci czas każdego z postępowań!

Moduł PostgreSQL

Moduł PostgreSQL

Moduł PostgreSQL dla Komorników to dostosowana do potrzeb Kancelarii komorniczych obsługa baz danych w korzystnej cenie.

Czytaj więcej

Moduł Płace dla Komorników

Moduł Płace

Najpopularniejszy moduł w historii aplikacji komorniczych umożliwia łatwą obsługę wynagrodzeń Pracowników Kancelarii komorniczych.

Czytaj więcej

Moduł Currenda System Komunikacyjny

Moduł CSK

Ten darmowy moduł umożliwia połączenie Twojej aplikacji komorniczej z systemami przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz komorników sądowych.

Czytaj więcej

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów

Moduł ADD

Innowacyjne rozwiązanie umożlwiające przenoszenie zapisów z dokumentów w formie papierowej bezpośrednio do aplikacji komorniczych z wykorzystaniem skanera.

Czytaj więcej

Moduł MUSK

Moduł MUSK

Moduł, który łączy się z Monitorem Postępowania Egzekucyjnego, aby informować Wierzycieli o tym, czy możesz przyjmować sprawy spoza rewiru.

Czytaj więcej